Ringen

Om gekweekte vogels van elkaar te kunnen onderscheiden en te herkennen worden ze voorzien van een vaste metalen voetring. Op deze ringen wordt het kweekjaar aangegeven, het kweeknummer van de vogelliefhebber en een volgnummer. De ringen worden door de Bond in verschillende maten geleverd en kunnen aldaar besteld worden via de "ringencommisaris" van onze vereniging/ afdeling.

 

Om te kijken welke ringmaat voor uw vogel geschikt is, kijkt u op de website van de NBvV en klik dan op onderstaande link.

Hier kunt u op vogelnaam zoeken.

Vogelindex NBvV.

 

Wilt u weten of uw vogel tot de groep beschermde vogels behoord?

 dan kijkt u vervolgens hier; Lijst van beschermde vogels

 

 

Zoals u wellicht weet zijn we over gegaan van de ANBvV naar de NBvV.

Deze bond heeft andere richtlijnen en de ringen-bestelprocedure is ook anders.

 

 

Voor de uitgebreide brochure van de NBvV klik u hier; Ringenbrochure NBvV

 

De algemene informatie vindt u hier;Ringen NBvV

 

 

De NBvV kent 4 bestelrondes te weten;

1e ronde uitlevering van de ringen 1 oktober 2018 ................. Bestellen bij uw ringcommisaris voor 5 mei 2018          

2e ronde uitlevering van de ringen 15 december 2018 ............ Bestellen bij uw ringcommisaris voor 20 september 2018

3e ronde uitlevering van de ringen 1 april 2019 ..................... Bestellen bij uw ringcommisaris voor 20 januari 2019    

4e ronde uitlevering van de ringen 15 mei 2019 .................... Bestellen bij uw ringcommisaris voor 20 maart 2019    

 

Tip;

U wordt in uw eigen belang en in het belang van andere leden verzocht zich strikt aan de NBvV regels te houden.

• Houd u aan de besteldata.
• Bestel al uw ringen in één keer.
• Voorkom spoedbestellingen.
• Voor vragen, wensen of klachten wendt u zich altijd tot uw ringencommissaris. Rechtstreekse bestelling van afdelingsleden zullen niet uitgevoerd worden.
• Controleer uw ringen, direct, zodra u ze ontvangt en niet pas wanneer u uw vogels gaat ringen!
• Fouten kunnen dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval nog tijdig hersteld worden!

 

De 2 verschillende ring-bestelformulieren ( voor de gewone- en voor de beschermde vogels) staan aan de onderzijde van deze pagina;

 

 

Ringencommisaris De Hobbyfluiters;

Vacant

Email:

 

 

 

Nadat u de ringen heeft besteld bij de ringencommisaris, ontvangt u van hem het verschuldigde bedrag.

Dringende verzoek om voor het afhalen van de ringen dit bedrag over te maken op onderstaande rekening.

 

 

Ons rekeningnummer is;

IBAN: NL 08 RABO 0313 3494 87  T.n.v. De Vogelvereniging De Hobbyfluiters

 

 

Bij het overboeken gelieve te vermelden/omschrijven;

 

                       " Ringen:" "uw kweeknummer" "uw naam".

 

Let op: Bestelformulieren Europese en beschermde soorten, dienen minimaal een keer per jaar naar het Bondsbureau te worden gezonden ter archivering. 

 

Onderstaande formulieren kunt u gewenst openen en printen om vervolgens in te leveren bij uw ringencommisaris.

 

 

Formulier tbv. ringen gewone vogels

nbvv_bestelformulier_gewone_ring_2019.pdf

Formulier tbv. ringen beschermde vogels

 

*** Let op: Liggend printen instellen !!! ***

ringen_bestelformulier_voor_beschermde_vogels_2018.png